Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Webáruház

Jelen szerződési feltételek az energiahaza.hu internetes felületen (továbbiakban Webáruház) történő elektronikus vásárlásra vonatkoznak.

Vásárló
A vásárló, az a természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vásárló), aki/amely a Webáruházban elektronikus vásárlást hajt végre.

Eladó
Az eladó a jelen Webáruház üzemeltetője, céget bejegyző hatóság a Fővárosi cégbíróságCégnév:  

ÉVISAT Műszaki Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi kft.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-164-401

Adószám:

10717707-2-43

Átvételi pontunk:

City Home Energia Háza, 1095.Budapest, Máriássy utca 4.

Bankszámlaszám:

11713005-20134172-00000000

Telefon:

+36 (70) 609 2300

D.U.N.S:

52-081-8175


E-mailbolt@energiahaza.hu
Weboldalwww.energiahaza.hu

továbbiakban Eladó


A szerződés tárgya

Vevő megvásárolja, Eladó eladja a Webáruházban a Vevő által kiválasztott terméke(ke)t. Az adásvétel a termék(ek)nek a Vevő általi megrendelése és kifizettetése valamint az Eladó által írásban történő visszaigazolása után jön létre. Eladó a visszaigazolást a megrendelést követő 2 munkanapon belül elektronikus levélben (e-mail) megküldi a Vevőnek a pontos árak, és szállítási feltételekkel.

Árak

Az oldalon szerepelő árak bruttó árak és tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott Általános Forgalmi Ádó összegét. A Weboldalon szerepelő árak időről időre módosulhatnak, ezért minden esetben a visszaigazoláson szerepelő árak és feltételek a mérvadóak. A személyes átvevő ponton és/vagy bemutatóteremben történő vásárlás, illetve telefonos megrendelések esetében az árak eltérhetnek az internetes áraktól. Eladó minden esetben tájékoztatást ad az aktuális egységárról.

Jótállás

Eladó az általa forgalmazott termékekre a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendeletekben foglaltak szerint 1 év jótállást vállal. A Vevő szavatossági igényeinek érvényesítéséhez a megrendeléssel kapcsolatban kibocsátott számla igazolja. A jótállási idő kezdete a megrendelt termékek átvételének napjától kezdődik.

Szállítási feltételek

A megrendelt termékek átvétele lehetséges átvevő pontunkon és üzletünkben személyesen (1095.Budapest, Máriássy utca 4) vagy kérhető házhoz szállítás. Ez utóbbi esetben a szállítást az Eladó fuvarozó partnereivel oldja meg. Eladó a szállítási díjat minden esetben a közte és a fuvarozó között fennálló szerződések alapján rendezi.

A szállítási díjat - amely tartalmazza a fuvarozó szolgáltatását, illetve az Eladó minden egyéb, a logisztikával felmerülő költségét - a Vevő részére a megrendelt áruval együtt számlázza ki, és minden esetben külön tételként tünteti fel a számlán. A szállítási díj jelenleg érvényes mértéke a megrendelés összegétől függően a következő: Szállítási Feltételek. A Szállítási Feltételek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. 

 

Információ és nem ajánlat

Eladó a honlapján lévő termékeket információként kezeli, az információk nem minősülnek konkrét eladási / értékesítési ajánlatnak, ezért nem képeznek alapot közvetlen értékesítésre vagy eladásra. Az online felületen ugyanakkor Eladó igyekszik a hibamentességre törekedve olyan információt biztosítani a Vevő számára, hogy az információban lévő adatok és online árakon a terméket megvásárolhassa. 

Márkanév:

Az Eladó nem járul hozzá márkanevének szabadon történő felhasználására és weboldalának tartalmi elemei másolására, a weboldalon lévő képek sokszorosítására. Az EnergiaHáza weboldalon lévő képek és logók tulajdonosai közvetetten vagy közvetve hozzájárultak saját márkaneveik, termékeik feltüntetéséhez, de nem járultak hozzá a Vevő vagy látogató általi szabad felhasználáshoz.

Felhasználói kockázatok:

A weboldalt látogatók saját felelősségükre használják a weboldalt és saját felelősségükre tölthetnek le vagy közölhetnek adatokat, információkat mások számára. 

Változtatások:

Eladó fenntartja a jogot, hogy bármilyen előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a weboldalon lévő információkat, online árakat, tartalmakat, anélkül, hogy erről értesítené felhasználóit, partnereit vagy vásárlóit.

Házhoz szállítás díja:

A szállítási díj jelenleg érvényes mértéke a megrendelés összegétől függően a következő: Szállítási Feltételek.

Elállási jog

Természetes személyeknek minden esetben joguk van elállni a szerződéstől annak teljesítésétől számított 14 napon belül. Vevőnek ilyen esetben kötelessége saját költségén eljuttatni a vásárolt terméket az Eladó székhelyére az eredeti számlával igazolva a vásárlás tényét, Eladónak pedig a termék hiánytalan és annak csomagolásának sértetlenül történő átvételétől illetve az eredeti számla átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni a storno díjjal csökkentett vételárát. Az Eladó nem veszi át a sérült terméket vagy ha annak csomagolása sérült. Az Eladó a terméktől történő elállás esetén 10% stornó díjat számít fel. Egyedi termékmegrendelések esetében, például egyedi gyártás, szín, méret vagy külön igényelt import termékek esetében Eladó csak bizományba veszi át a terméket és annak értékesítése után fizeti vissza a stornó díjjal csökkentett vételárat. Abban az esetben ha a termékleírásban Vevő minden szükséges adatot megismert, személyes átvétel esetében az átvételkor megtekintette és átvette - a megtekintés lehetősége fennáll akkor is, ha a Vevő ezt nem teszi meg, Eladó biztosítja számára a körülményeket, tesztelési lehetőségeket - Eladó szintén csak bizományosi átvételt biztosít, majd az értékesítést vagy ha a terméket nem lehet értékesíteni, a akkor gyártótól történő jóváírást követően fizeti vissza a stornó díjjal csökkentett vételárat.

Megrendelés törlése

Vevő a megrendelés leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a házhoz szállított terméket átveszi. A megrendelés törlése addig lehetséges, ameddig az Eladó azt "szállítható" állapotba nem állította. A bemutatóteremben átvehető rendeléseket Eladó 7 napig tartja átvehető állapotba. Az addig át nem vett rendelés utána törlésre kerül.

Csomagok visszaküldése:

Amennyiben bármilyen okból következően csomagot kíván visszaküldeni társaságunk részére, úgy azt kizárólag az alábbi címen tudjuk átvenni: City Home Energia Háza, 1095. Budapest, Máriássy utca 4. Kérjük, hogy a csomagon tüntesse fel, hogy Energia Háza. Csomagot kizárólag csak térítésmentesen veszünk vissza, sértetlen és az elvárt minőségű csomagolással.  A társaság más címére küldött csomagok visszafordításra kerülnek. A visszaszállítás költségeit Vevő viseli. Eladó ingyenes visszaszállítási szolgáltatást nem biztosít a Vevő részére. Személyesen visszahozott termékek esetében Eladó nem számít fel külön költséget. Eladó nem téríti meg a Vevő visszaszállítással való semmilyen költségét. Abban az esetben, ha Vevő az elállási idő alatt küldi vissza a megvásárolt tételeket, Eladó kifejezetten sértetlen és bontatlan eredi csomagolásban veszi vissza. A hiányos csomagolásból eredő költségeket Eladó a Vevő részére visszatérítendő díjból számla ellenében levonja, jóváírja, mint keletkezett kár költséget vagy hiánypótlási díjakat.  

Adatok pontossága

A webáruház termékeinek adatait Eladó minden igyekezetével a lehető legpontosabban tünteti fel. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, amelyekért szíves elnézést kérünk. Egyben kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon szerepelő adatok tájékoztató jellegűek, a fotók illusztrációk, és azok módosításának jogát Eladó fenntartja.


Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Az átadott adatokat határozatlan ideig megőrizzük csak a vásárló kifejezett kérése esetén töröljük a bolt@energiahaza.hu email címre küldött levél alapján. Amennyiben adataival visszaélést tapasztal, kérjük értesítsen bennünket az alábbi elérhetőség valamelyikén: +36 (70) 609 2300 | bolt@energiahaza.hu

Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos eléhetőségek:

  • http://fogyasztovedelem.hu/
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • 1188. Budapest, József krt. 6, fszt 58.

Egyéb feltételek

A jelen szerződésben nem foglalt feltételek tekintetében a A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai rendelkeznek.

 


', 'Általános Szerződési Feltételek - Energia Háza